32.580.985 dárců
29.968 dárců

TISKOVÁ ZPRÁVA (3.1.2012)

Český registr dárců krvetvorných buněk oslavil "dvacetiny"

Český registr dárců kostní dřeně, dnes Český registr dárců krvetvorných buněk vznikl v roce 1991 v pražském Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM). Je zapojen do celosvětové sítě více než 60 registrů, ve kterých je evidováno už téměř 19 milionů dárců.

Běhen uplynulých 20 let se stala transplantace kostní dřeně standardním léčebným postupem, který zachraňuje stále více nemocných. Tyto transplantace by nebylo možné uskutečnit bez obětavosti dárců, kteří jsou ochotni nezištně pomoci těžce nemocnému člověku kdekoliv na Zemi. Registr je zprostředkovatelem této pomoci.

Mezi hlavní činnosti registru patří nábor nových dárců, jejich evidence a vyhledávání vhodných dárců nebo štěpů pupečníkové krve pro české i zahraniční pacienty. Registr také koordinuje další činnosti nutné k uskutečnění transplantace.

Vyhledávání dárce je založeno na srovnávání HLA (genetických znaků na bílých krvinkách) pacienta a dárce. Registr je napojen na mezinárodní databáze BMDW a EMDIS. V současnosti by nebylo efektivní vyhledávání možné bez použití jednoho z nejmodernějších počítačových programů. Tento IT systém umožňuje  i správu databází bank pupečníkové krve (BPK ČR a Eurocord Slovakia).

V budoucnu chceme pokračovat v náboru nových mladých a zdravých dárců z řad studentů, policie, hasičů a sportovců pomocí osvětových a informativních přednášek. Rádi bychom navýšili počet našich náborových center, a tím usnadnili vstup novým dárcům.

Vstup do registru je omezen věkem (18 – 35 let) a dobrým zdravotním stavem dárce.

Dárci se mohou zaregistrovat přes webové stránky registru, telefonicky nebo vyplněním a odesláním přihlášky na adresu registru.

Údaje Českého registru dárců krvetvorných buněk k 31.12.2011:      

Aktuální počet aktivních dárců: 20 884 (18 – 60 let)

Aktuální počet registrovaných jednotek pupečníkové krve: 3740 BPK ČR a 1714 Eurocord Slovakia

Celkový počet „našich“ dárců, kteří darovali kostní dřeň nebo PBSC: 89

Celkový počet českých jednotek pupečníkové krve uvolněných pro transplantaci: 71

Celkový počet transplantací zprostředkovaných pro české a zahraniční pacienty: 818

Během r. 2011 prošlo vstupním vyšetřením a bylo vloženo do databáze:

1011 nových dárců, 137 jednotek pupečníkové krve z BPK ČR a 1717 ze Slovenska.

Děkujeme všem, kteří podporují myšlenku dárcovství krvetvorných buněk, všem, kteří jsou členy databáze potenciálních dárců, a zejména těm, kteří odběr krvetvorných buněk podstoupili.

Rozhodnutí vstoupit do registru, může jednou někomu zachránit život!

Institut klinické a experimentální medicíny
Český registr dárců krvetvorných buněk

Vídeňská  1958/9
140 21 Praha 4
Tel.: 261 362 346 / 261 362 359

 www.darujzivot.cz

Sdílejte na sociálních sítích