32.580.985 dárců
29.936 dárců

Projekt Brno daruje život odstartoval (31.1.2014)

Brno, 30. 1. 2014 – Agentura Rh+ marketing ve spolupráci s Českým registrem krvetvorných buněk odstartovali projekt Brno daruje život. Projekt má za cíl oslovit obyvatele Brna a okolí a získat nové dárce kostní dřeně. Dnes 30. 1. 2014 proběhla k projektu tisková konference na Nové radnici v Brně.

„ Obecně platí, že z nemocných s poruchou krvetvorby, kteří jsou indikováni k transplantaci kostní dřeně, najde jedna třetina nemocných dárce v rodině, jedna třetina v registru a jedna třetina ho nemusí najít svého dárce vůbec, proto je důležité, aby byl registr neustále doplňován,“ řekla o darování kostní dřeně koordinátorka z Českého registru dárců krvetvorných buněk Gabriela Hošková.

„Podmínky pro darování krve nejsou tak přísné jako podmínky pro vstup do registru, proto se snažíme přesvědčit dárce, kteří nejsou vhodní pro vstup do registru dárců kostní dřeně, aby darovali krev, která je také během léčby potřebná, a taky tím zachraňují život,“ popsala důležitost spolupráce mezi registrem a Transfuzním a tkáňovém oddělením FN Brno MUDR. Lenka Ševčíková.

„Hlavním kanálem pro komunikaci se zájemci o projekt, stávajícími i potenciálními dárci jsou sociální sítě Facebook a Twitter. Do budoucna plánujeme vytvořit i vlastní webové stránky,“  doplnila jednatelka agentury Rh+ marketing Radka Hošková.

Projekt získal záštitu primátora města Brna Romana Onderky. Za město Brno vystoupila na konferenci náměstkyně primátora Ing. Jana Bohuňovská.

 

Facebook (facebook.com/BrnoDarujeZivot)  

Twitter (Twitter.com/BrnoDarujeZivot)

Společný hashtag, který mohou zájemci používat u svých příspěvků na sociálních sítích je #darujizivot.

Sdílejte na sociálních sítích