32.580.985 dárců
29.936 dárců

Přednášky informující studenty FTVS o dárcovství krvetvorných buněk (8.11.2012)

Dne 6.11.2012 se uskutečnila první přednáška o dárcovství krvetvorných buněk na FTVS UK. Český registr dárců krvetvorných buněk v rámci přednášek informuje studenty prvních ročníků FTVS  o možnostech,významu a důležitosti dárcovství.Seznamuje studenty s podmínkami vstupu do registru, se způsoby odběru krvetvorných buněk a s právy dárců. Děkujeme vedení FTVS UK za umožnění přednášek a spolupráci.

Český registr dárců krvetvorných buněk

Sdílejte na sociálních sítích