32.580.985 dárců
29.968 dárců

poděkování TS Jihlava (22.4.2016)

Dne 21.4.2016 se uskutečnila přednáška na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě. Rádi bychom touto cestou poděkovali pracovníkům transfuzní stanice v Jihlavě za organizaci přednášky a nezištnou pomoc. Poděkování také patří  Vysoké škole polytechnické v Jihlavě za milé přijetí a poskytnutí krásných přednáškových prostor. Také bychom rádi poděkovali dárcům, kteří absolvovali odběr kostní dřeně, zúčastnili se přednášky a podělili se s posluchači se svými zkušenostmi a pocity, které je provázely během celé přípravy a samotného odběru. V neposlední řadě bychom rádi poděkovali také pacientovi, který  byl také hostem přednášky a odpovídal na dotazy posluchačů.

 

 

Sdílejte na sociálních sítích