32.580.985 dárců
29.968 dárců

Novela transplantačního zákona (5.4.2013)

Dne 1.4. 2013 začala platit novela transplantačního zákona, která přinesla změny ve vykazování nákladů spojených s vyšetřením  a samotným odběrem dárce. Veškeré výkony související  s odběrem jsou opět hrazeny ze zdravotního pojištění pacienta (příjemce).

Vstupní vyšetření  jsou nadále hrazena z rozpočtu registru.

Český registr dárců krvetvorných buněk

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění

Čl. V

V § 35a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 455/2003 Sb. a zákona č. 369/2011 Sb., se slova „zdravotní pojišťovna dárce“ nahrazují slovy „zdravotní pojišťovna příjemce.

 

Sdílejte na sociálních sítích