32.284.452 dárců
28.579 dárců

Dobrá zpráva pro dárce kostní dřeně (11.8.2017)