32.580.985 dárců
29.936 dárců

Chcete se stát dárcem kostní dřeně? Prosím čtěte! (9.12.2015)

Jak probíhá vstup do registru?

• Nejprve je nutné si PEČLIVĚ přečíst podmínky vstupu
a překážky, které brání registraci

• je dobré si pročíst způsoby odběru a možná rizika s tím spojená

• Domluvíte si termín vstupního vyšetření

•Během vstupního vyšetření si vyplníte dotazník o zdravotním stavu - dárce musí poskytnou všechny pravdivé informace
o svém zdravotním stavu!

•následuje odběr 2ml krve, ze které se vyšetří základní HLA znaky

•takto vyšetřené znaky jsou uložené do počítačové databáze, kde automaticky probíhá vyhledávání
•další podrobná vyšetření proběhnou až na základě předběžné shody tohoto vzorku s potenciálním příjemcem, čili odběr se nedělá do zásoby, ale až v případě potřeby
•evidence v registru dárců je do 55 let, z registru můžete kdykoliv vystoupit i dříve bez udání důvodu

Důležité je, aby dárce vstupoval po zralém uvážení s úmyslem
v registru setrvat. I když je možné kdykoliv z registru vystoupit
nebo svoje rozhodnutí darovat krvetvorné buňky odmítnout,
pro pacienta to znamená ztratit naději a kromě toho to znamená
i zbytečné finanční prostředky vynaložené na testování dárce
a jeho přípravu k odběru.

Sdílejte na sociálních sítích